CSR

วันที่ 13 - 14 มกราคม 2560 นายสิรวิชญ์ บ่อถ้า รักษาการผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ และพนักงานในนามตัวแทนบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลแจกให้กับเด็กๆ ได้แก่ ตำบลบ้านตาล,ตำบลบ้านเพชร ,ตำบลหัวทะเล,ตำบลบ้านชวนและเทศบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมมีความสุข เปรียบเสมือนเป็นการสร้างดินแดนแห่งความสุขให้กับเด็กๆที่ได้ทานอาหารอร่อยในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานวันเด็กมีการแสดงและกิจกรรมบันเทิงจากเด็กๆมากมาย อาทิ การแสดง,การเล่นดนตรีไทยเล่นเกมส์ควบคูกับการสร้างสีสรรค์ความสุขภายในงาน

PREVIOUS PAGE