NEWS & EVENTS

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งประชาชนชาวอำเภอบำเหน็จณรงค์

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดบูรณ์บ้านปะโค ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

PREVIOUS PAGE