NEWS & EVENTS

บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ เข้ารับมอบเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” สำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของโครงการฯ ในวันแรงงานแห่งชาติและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของบริษัทฯ

ภายในงาน APOT ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในเหมืองแร่ มีการแนะนำและสอนวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล พร้อมตัวอย่างวิธีการรับมือปัญหาด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

PREVIOUS PAGE