NEWS & EVENTS

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด และนำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งให้ประชาชนและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อีกทั้งเพื่อร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

สำหรับปีนี้ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการโครงการเหมืองแร่และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเข้าชมนิทรรศการของโครงการอาเซียนโปแตชพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
PREVIOUS PAGE