CSR

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาวัดบางอำพันธ์ บ้านหัวบึง หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีการทำความสะอาดภายในวัดรวมถึงพื้นที่รอบโบสถ์, ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์วัด เพื่อแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจและการร่วมทำนุบำรุงศาสนาของผู้นำชุมชน, คนในชุมชน และพนักงาน APOT พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ จำนวน 3,000 ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะหน้าวัดบางอำพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแพร่ขยายพันธุ์ปลาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนบ้านหัวบึงอีกด้วย

 
PREVIOUS PAGE